Как технологията може да се използва за подобряване на здравните резултати

Технологиите са направили безброй революции в света и една от областите, в които те оказват значително влияние, е здравеопазването. От носимите устройства до изкуствения интелект (ИИ) и телемедицината – технологиите променят начина, по който подхождаме към здравето и благосъстоянието. В тази статия ще разгледаме някои от начините, по които технологиите могат да се използват за … Read more